"Shamir" . 300 /

>
662.55
!
: Shamir, .

Shamir , 300.
: (), , , , ,
(-330), , , (-202).
100 : - 8,7; - 16,8; -
13,4.
- 240 .
+2...+4'.
90 .