"Shamir" 300 /

>
427.04
!
: Shamir, .

Shamir , 300.
: (), , , ,
, , (-330), ,
(-202), , (-412).
100 : - 8,1; - 17,9; -
13,1.
- 246 .
+2...+4'.
90 .